Bộ TN&MT đề nghị siết chặt quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 7/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường quản…