Bị dân phản đối, lò đốt rác thải y tế nằm im 10 năm tại Đà Nẵng

You are here: