Thu gom rác thải ở các khu cách ly, phong tỏa: Cần xử lý đúng quy định

You are here: