Đà Nẵng: Dân phản đối, lò đốt rác y tế ở Khánh Sơn phải hoạt động cầm chừng

You are here: