lò đốt rác thải y tế

Lò đốt rác thải y tế

LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ Xử lý chất thải y tế bằng phương pháp tiêu hủy ở nhiệt độ cao (1050 – 11000C) là giảm thể tích chất thải đến 95% và tiêu diệt hết các mầm bệnh có trong chất thải y tế. Lò đốt rác thải y tế xử lý gồm 2…