CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Bạc Liêu: Năm 2020, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đạt chuẩn

Thứ 3, 25/12/2018, 08:35 GMT+7

Trên cả tỉnh Bạc Liêu hiện có 5 bệnh viện lớn,4 trung tâm kiểm soát, 7 trung tâm y tế tuyến huyện, 64 trạm y tế xã, phường và 310 cơ sở hành nghề y tư nhân được cấp giấy phép hoạt động. Với số lượng các cơ sở y tế như trên, hàng này, tại tỉnh Bạc Liêu, lượng chất thải y tế nói chung và chất thải y tế nguy hại cần phải thu gom, xử lý là tương đối lớn.

Cơ sở y tế nhiều, lượng chất thải lớn

Theo khảo sát, tổng khối lượng chất thải rắn thông thường của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là hơn 1.909 kg/ngày và lượng chất thải rắn y tế nguy hại là 547 kg/ngày; ước đến năm 2020 tổng khối lượng chất thải rắn thông thường của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 2.779 kg/ngày và lượng chất thải rắn y tế nguy hại là 739,5 kg/ngày. Trong khi đó, hiện nay, tỉnh Bạc Liêu còn chưa thống kê được hết khối lượng chất thải y tế phát sinh từ các nguồn thải nhỏ. Nếu ước tính mỗi phòng khám tư nhân và trạm y tế trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 1,2 kg chất thải nguy hại/ngày thì tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các nguồn thải nhỏ trong tỉnh khoảng 114 kg/ngày.

Áp lực xử lý chất thải y tế tại Bạc Liêu ngày càng lớn. Ảnh: Internet.

Nhìn chung, công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện theo quy định; các đơn vị thường xuyên được đào tạo về công tác quản lý chất thải y tế, ý thức của nhân viên y tế, người lao động và nhân viên trực tiếp vận hành xử lý rác thải y tế thực hiện đúng công tác quản lý chất thải y tế.

Trong đó, hầu hết các cơ sở y tế đã bố trí bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế; công tác phân loại, thu gom chất thải y tế, trong đó có chất thải y tế nguy hại đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế, bao bì và dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, một số Bệnh viện, Trung tâm Y tế đang sử dụng lò đốt chất thải y tế nguy hại đã xuống cấp, hư hỏng nhiều và tốn nhiên liệu, khói thải ra không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân xung quanh.

Ưu tiên mô hình xử lý rác thải y tế theo cụm bằng công nghệ không đốt

Để hoạt động thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu lớn nhất của Kế hoạch này là đến năm 2020, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.

Theo Kế hoạch này, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trong tỉnh phải thu gom và vận chuyển và đặt hệ thống xử lý chất thải rắn y tế trong phạm vi bán kính 35 km; ưu tiên việc xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế theo mô hình cụm bằng công nghệ không đốt, thân thiện môi trường; Công nghệ áp dụng để xử lý theo mô hình cụm là công nghệ không đốt; Chất thải y tế nguy hại sau khi được xử lý bằng công nghệ không đốt, trở thành chất y tế thải thông thường, được quản lý theo các quy định hiện hành về xử lý chất thải y tế thông thường.

Tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa bàn.

Trong mỗi cụm xử lý chất thải y tế nguy hại được trang bị xe tải để vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý cho cụm.

Riêng đối với các cơ sở y tế không thuộc danh mục các cơ sở y tế xử lý theo mô hình cụm và đã được đầu tư công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo theo quy định thì tự xử lý chất thải y tế nguy hại; trường hợp công trình xử lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở không đảm bảo khả năng xử lý thì hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại để xử lý.

Công tác thu gom, phân loại rác thải y tế được chú trọng. Theo đó, các cơ sở y tế thực hiện việc phân loại, thu gom chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải như sau: Tại Bệnh viện: Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm về nơi lưu giữ ít nhất là 01 lần/ngày hoặc theo khối lượng phát sinh. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày thì tần suất như sau: Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm không sắc nhọn từ nơi phát sinh đến nơi xử lý là 03 ngày/lần; Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh đến nơi xử lý tối thiểu là 01 lần/tháng.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế. Việc lưu giữ phải đáp ứng đúng các yêu cầu như: Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường; trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày; Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc