CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp pháp xử lý rác thải lây nhiễm tự động-an toàn

Sơn La đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải với 14 cơ sở gây ô nhiễm

Thứ 5, 27/12/2018, 15:24 GMT+7

Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1972/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 16 cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để. Trên cơ sở tập trung các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay Ngân hàng thế giới, đến hết năm 2017, tỉnh Sơn La đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải với 14 cơ sở gây ô nhiễm, đang tập trung xử lý 2 cơ sở trong năm 2018.

Hệ thống xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên là một trong các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đến năm 2020; với đối tượng cần xử lý triệt để là rác thải y tế và nước thải.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên được nâng cấp lên từ Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, với quy mô 230 giường bệnh, 179 cán bộ nhân viên y tế. Bệnh viện chủ yếu tiếp nhận bệnh nhân trên địa bàn huyện Phù Yên, 1 phần nhân dân huyện Bắc Yên và nhân dân các xã dọc sông Đà của huyện Mộc Châu.

Về biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, hiện nay, Bệnh viện đã được Sở Y tế tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống thu gom xử lý nước thải công suất 250m3/ngày đêm từ tháng 11/2014. Nước thải được xử lý bằng công nghệ AAO (Anerobic: kỵ khí – Anoxic: thiếu khí – Oxic: hiếu khí). Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải gồm bể điều hòa 3 ngăn có thể tích 143,54m3; bể thu gom và ổn định bùn 4 ngăn có thể tích 61,71m3; thiết bị xử lý sinh học hợp khối công suất 250m3/ngày đêm.

Lò đốt chất thải rắn y tế

Về chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt thu gom từ các khoa phòng lên xe chở rác chuyên dụng, mỗi ngày 3 xe rác thải (khoảng 1,5m3) thu gom 2 lần, hợp đồng với đội quản lý đô thị của huyện Phù Yên vận chuyển rác thải sinh hoạt đến khu xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn nguy hại, Bệnh viện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đầu tư xây dựng xong và đưa vào sử dụng lò đốt rác thải y tế từ tháng 1/2016. Công suất lò đốt từ 20-25kg/giờ, hoạt động 14 giờ/ngày.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên cho biết: Với chất thải lỏng, đơn vị đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom từ các bể chứa trong đơn vị dồn về hệ thống chung, được vận hành theo quy trình của hệ thống xử lý chất thải lỏng. Chất thải rắn, từ các khoa phòng có sự phân loại rác thải đầu vào, đưa đến nhà kho chứa theo quy định trước khi đốt. Trước đây, khi chưa có hệ thống xử lý chất thải, người dân cũng phản ánh nhiều về việc xả thải của đơn vị. Sau khi 2 hệ thống xử lý chất thải được đưa vào sử dụng, tất cả nguồn thải của bệnh viện đều được kiểm soát và xử lý triệt để, đảm bảo đầu ra theo quy chuẩn. Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị đã thực hiện 4 đợt quan trắc chất lượng môi trường bệnh viện, do Trung tâm Quan trắc TN&MT Sơn La thực hiện. Kết quả quan trắc cho thấy, nước thải y tế, chất lượng môi trường khí thải lò đốt tại Bệnh viện đạt tiêu chuẩn khi xả thải ra môi trường.

Từ các khoa phòng có sự phân loại rác thải đầu vào, đưa đến nhà kho chứa theo quy định

Để chứng nhận Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để, Chi cục Bảo vệ môi trường Sơn La đã được giao thẩm định hồ sơ đề nghị chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để; đồng thời, tham mưu cho Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại Bệnh viện.

Kết quả thẩm định, Bệnh viện đã có đủ hồ sơ đề nghị chứng nhận theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Về kết quả kiểm tra thực địa, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu, phân tích đối với nước thải. Kết quả, 13/13 thông số quan trắc của nước thải sau hệ thống xử lý nước thải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định chứng nhận Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên tiếp tục thực hiện xử lý chất thải và các biện pháp bảo vệ môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn, kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1972/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La, toàn tỉnh Sơn La có 16 cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để. Trên cơ sở tập trung các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay Ngân hàng thế giới, đến hết năm 2017, tỉnh Sơn La đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải với 14 cơ sở gây ô nhiễm, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La; Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Phong và Da liễu; Bệnh viện Đa khoa 09 huyện: Mai Sơn, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Mường La, Đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu.

Khu vực hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên

Năm 2018, để hoàn thành mục tiêu 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trong trên địa bàn tỉnh được xử lý triệt để, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tham mưu đầu tư xử lý dứt điểm 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại là, Bệnh đa khoa huyện Sông Mã và Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu. Trong đó, công trình xây dựng Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu đã được khởi công xây dựng ngày 6/8/2018.

Dự án công trình xây dựng Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

Trong những tháng cuối năm 2018, Sở TN&MT Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán sớm đưa công trình vào sử dụng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, với công trình xây dựng Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, đến ngày 15/10/2018, hoàn thành phần xây dựng. Đến ngày 30/10/2018, hoàn thành phần lắp đặt thiết bị. Đến ngày 20/11/2018, hoàn thành nuôi cấy vi sinh, chạy thử hệ thống liên động, hướng dẫn vận hành. Đến ngày 15/12/2018, hoàn thành hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu. Bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 20/12/2018.

Công trình xây dựng Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, dự kiến đầu tháng 10/2018 sẽ khởi công xây dựng. Đến ngày 15/11/2018, hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị. Đến ngày 30/11/2018, hoàn thành nuôi cấy vi sinh, chạy thử liên động; hướng dẫn vận hành. Đến ngày 25/12/2018, hoàn thành hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu. Bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc