CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp pháp xử lý rác thải lây nhiễm tự động-an toàn

Đa số lò đốt rác thải y tế đã cũ kỹ, nguy cơ gây ô nhiễm cao

Thứ 4, 20/12/2017, 10:35 GMT+7

Đa phần các lò đốt hiện nay đang sử dụng đã cũ kỹ, xuống cấp, thiếu linh kiện thay thế, không được bảo dưỡng định kỳ khiến cho việc xử lý chất thải bằng lò đốt tiềm tàng nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường…

Lò đốt rác thải y tế cũ kỹ gây ô nhiễm môi trường - ảnh minh họa

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị công tác quản lý môi trường y tế năm 2017 và định hướng đến năm 2018 vừa được Bộ Y tế tổ chức.

Theo thống kê từ các báo cáo quan trắc, chất thải y tế nguy hại của các bệnh viện chiếm tỷ lệ khoảng 23% so với tổng lượng chất thải y tế phát sinh. Tổng lượng xử lý rác thải y tế nguy hại được yêu cầu trong kỳ báo cáo đạt tỷ lệ 99%, trong đó các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tư nhân đã xử lý 100% lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh.

Về nước thải y tế, hiện có 478/543 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế hoạt động tốt, chiếm 88%; và 11 bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đang trong quá trình xây dựng hệ thống xử lý mới, chiếm 2%.

Tại tuyến Trung ương, tổng lượng nước thải y tế được xử lý đạt yêu cầu trong kỳ báo cáo của các bệnh viện là trên 1,5 triệu m3, đạt tỷ lệ 85%; Tại tuyến tỉnh, tổng lượng nước thải y tế được xử lý đạt yêu cầu trong kỳ báo cáo của các bệnh viện đạt tỷ lệ 90%; Các bệnh viện tư nhân có tổng lượng nước thải y tế được xử lý đạt yêu cầu trong kỳ báo cáo của các bệnh viện là trên 2,4 triệu m3, đạt tỷ lệ 97%.

Đáng quan ngại là vấn đề khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tổng số bệnh viện có lò đốt để xử lý chất thải rắn y tế là 192 bệnh viện, trong đó 192/192 bệnh viện đã thực hiện quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, đa phần các lò đốt hiện nay đang sử dụng đã cũ kỹ, xuống cấp, thiếu linh kiện thay thế, không được bảo dưỡng định kỳ khiến cho việc xử lý chất thải bằng lò đốt tiềm tàng nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, một số bệnh viện có các thông số không đạt tiêu chuẩn cụ thể là: SO2, CO, NOx, bụi tổng, Pb.

Nguồn: vnmedia.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc