XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ

Hiện nay, trên thế giới và trong nước xử lý rác thải y tế (chất thải y tế) đang áp dụng 02 (hai) loại công nghệ là công nghệ đốt và công nghệ không đốt. Công nghệ đốt có ưu điểm là xử lý triệt để chât thải rắn y tế, giảm tối đa thể tích chất thải chôn lấp sau xử lý. Tuy nhiên, hầu hết công nghệ đốt đang áp dụng tại các cơ sở y tế hiện nay chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bị xuống cấp nghiêm trọng gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tại nhiều cơ sở y tế do lượng chất thải y tế lây nhiễm phát sinh không đủ để vận hành liên tục hệ thống lò đốt, dẫn tới chi phí vận hành, bảo dưỡng và giám sát môi trường trong quá trình vận hành.

Do đó, hiện nay công nghệ đốt chất thải y tế đang được thay thế dần bởi công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường.

ECODAS là thiết bị xử lý rác thải Y tế kiểu lò hấp nhiệt sử dụng hơi nước nóng (steam) để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng được cải tiến, nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt và được phân vào nhóm Hybrid Autoclave.

Công ty CP Giải pháp Môi trường Nhất Tinh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của Thiết bị hấp ướt xử lý chất thải y tế ECODAS tại Việt Nam. Thiết bị ECODAS mà chúng tôi phân phối đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 55:2013/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm) cũng như dịch vụ bán hàng và chế độ bảo dưỡng sau bán hàng tốt được nhà sản xuất áp dụng ở tất cả các nước trên thế giới.

Tìm hiểu thêm về ecodas

thiết bị xử lý rác thải y tế

T100 công suất xử lý: 100 L/mẽ, 30 phút/mẽ

Ecodas T100 là thiết bị xử lý rác thải Y tế kiểu lò hấp nhiệt sử dụng hơi nước nóng (steam) để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng được cải tiến, nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt và được phân vào nhóm Hybrid Autoclave… xem thêm

lò hấp rác thải y tế

T150 công suất xử lý: 150 L/mẽ, 30 phút/mẽ

ECODAS T150 là thiết bị xử lý rác thải Y tế kiểu lò hấp rác thải y tế sử dụng nhiệt hơi nước nóng (steam) để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng được nâng cấp với nhiều tính năng mới đột phá ưu việt hơn… xem thêm

xử lý rác thải bệnh viện

T300 công suất xử lý: 350 L/mẽ, 30 phút/mẽ

ECODAS T300 là thiết bị xử lý rác thải bệnh viện bằng cách sử dụng hơi nước nóng (steam) từ lò hấp nhiệt để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng được cải tiến, nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt, tiên tiến hơn… xem thêm

xu ly rac thai y te T1000

T1000 công suất xử lý: 1.100 L/mẽ, 35 phút/mẽ

ECODAS T1000 là dòng sản phẩm xử lý chất thải bệnh viện kiểu lò hấp nhiệt sử dụng hơi nước nóng (steam) để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng có những bước đột phá, nâng cấp với nhiều tính năng nổi bật, vượt trội… xem thêm

thiết bị xử lý chất thải y tế ecodas

T2000 công suất xử lý: 2.500 L/mẽ, 45 phút/mẽ

ECODAS T2000 là thiết bị xử lý chất thải Y tế kiểu lò hấp nhiệt sử dụng hơi nước nóng (steam) để khử trùng, dựa trên nguyên lý khử trùng của Autoclave, nhưng được cải tiến mới, nâng cấp với nhiều tính năng mới, hiệu quả hơn, thân thiện với môi trường hơn… xem thêm

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ ECODAS